Selitvena gibanja na slovenskem in v Avstriji od 18. do 20. stoletja

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Avstrija


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh