Dinamike političnega dogajanja, ideoloških in kulturnih premikov ter družbeno-gospodarskih in etničnih sprememb na Tržaškem v 19. in 20 (J6-8976)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Raziskovalni projekt se osredotoča na proučevanje gospodarskih, političnih, kulturnih in družbenih razmer na Tržaškem v obdobju, ki sega od marčne revolucije 1848 do današnjih dni. Poudarek je na notranji dinamiki, ki so jo Slovenci doživeli v etnično in ideološko izpostavljenem prostoru in na njihovi interakciji z italijansko stvarnostjo na vseh področjih javnega življenja. Marčna revolucija je pogojevala med tržaškimi Slovenci vzpon narodne in politične misli, ki jo je v naslednjih desetletjih dodatno razvijalo društvo Edinost. Proti koncu XIX. stoletja se je politična struktura slovenske stvarnosti na Tržaškem še dodatno obogatila z ustanovitvijo močne socialdemokratične stranke, kar je pogojevalo tudi dogajanje po prvi in drugi svetovni vojni. Karakteristika slovenskega organiziranega življenja na tem področju je namreč močna ideološka razvejanost, kar je seveda močno pogojevalo in pogojuje odnose z večinsko italijansko stvarnostjo in z matično državo (do leta 1991 Jugoslavijo, pozneje pa Slovenijo). Kljub temu in kljub močnemu pritisku, kateremu so bili izpostavljeni v času fašizma pa tudi po drugi svetovni vojni, so tržaški Slovenci dokazali veliko organizacijske zmožnosti in se uveljavili kot ena najbolj živahnih manjšinskih skupnosti v Evropi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh