Arheološka raziskava struge in obrežja reke Ljubljanice pri Bevkah in Blatni Brezovici (Z6-6381)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2004 - 30.01.2006
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt


V okviru projekta se izdeluje natančna geodetska dokumentacija ter arheološki pregled struge reke Ljubljanice.
Pridobljeni podatki bodo dopolnjeni z arhivskimi podatki o arheoloških odkritjih v strugi reke v preteklosti.
V okviru projekta bodo opravljene tudi raziskave kamenodobnega najdišča v strugi potoka Ljubije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh