Dediščina antike v mestnih središčih jadranske obale: 1400-1700 (J6-5287)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: doc. dr. Stanko Kokole
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Raziskave o vlogi antičnega izročila v umetnostni ustvarjalnosti jadranskega prostora so se doslej večinoma osredotočale na Benetke in Padovo. Pričujoči interdisciplinarni projekt je zato posvečen preostalim urbanim središčem tako na obali kot tudi v njenem zaledju.Temeljni cilj je raziskati različne pojavne oblike obujanja klasične antike v luči gospodarske, družbene in kulturne raznolikosti, ki je bila med leti 1400 in 1700 značilna za mediteranska mesta. Ugodna geografska lega Slovenije ponuja možnost, da se upoštevajoč širši evropski okvir sistematično ovrednotijo tudi manj znani primeri ohranjanja in oživljanja antične dediščine v Istri (predvsem v Trstu, Kopru, Izoli, Piranu, Poreču in Pulju) in Dalmaciji (zlasti v Zadru, Trogiru, Splitu, Dubrovniku in Kotoru) ter še posebej tudi na Kranjskem (zlasti v Ljubljani) in na Štajerskem (zlasti v Celju in na Ptuju). Dve sredozemski in dve srednjeevropski zgodovinski deželi namreč že predstavljata dovolj reprezentativen vzorec za poglobljeno primerjalno analizo kulturnozgodovinsko pogojenih sorodnosti in razlik med pretežno beneškim obalnim pasom in jugovzhodnim robom takratnega Svetega rimskega cesarstva.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh