Primorska in Istra kot meja in stičišče od razsvetljenega absolutizma do evropske integracije (J6-3295)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Projekt ima namen preučevati primorski in istrski prostor v luči družbenega in političnega razvoja od obdobja razsvetljenega absolutizma do aktualnih evropskih integracijskih procesov. Ta prostor sodi med najizrazitejša evropska mejna in stična območja, saj se je na njem ustalila meja med tremi velikimi evropskimi svetovi, romanskim, germanskim in slovanskim. Hkrati se na tem geostrateškem območju srečujeta Jadran in srednja Evropa, naravne regije kot alpske in predalpske doline, matični kras, vipavska dolina in furlanska nižina, tržaški in istrski obmorski pas ter notranja Istra pa se ponujajo kot ločnice, ki so v stoletjih pogojevale dihotomijo med kontinentalno in mediteransko stvarnostjo, med gorskim in nižinskim svetom, med mestom in podeželjem. Omenjene predpostavke delajo v celotni zgodovinski perspektivi iz tega območja v enem pogledu obrobje, mejo, ki jo je treba braniti pred sosedom in na kateri se bijejo gospodarski, kulturni, nacionalni in vojaški spopadi, v drugem kraj srečevanja, prepletanja različnosti, medsebojne izmenjave, oplajanja in zorenja. Projekt hoče izpostaviti probleme in aspekte mejnosti odnosno stičnosti, kot so se pojavljali skozi zgodovinske faze od srede 18. stoletja do praga tretjega tisočletja. Osredotočil se bo na dve temeljni tematski področji, na področje nacionalno-političnega delovanja in na področje družbenih struktur.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh