Umetnostni dialog Italije z jugovzhodno Srednjo Evropo 1400-1800 (J6-6270)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Samo Štefanac
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Slovenija je po geograski legi in zgodovinski usodi idealno izhodišče za podrobnejšo analizo večplastnega prepletanja umetnostnih vplivov na stičišču Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva v zgodnjem novem veku, še zlasti v manjših središčih.
Raziskan bo pojav prvih renesančnih form v 15. stoletju: tako vloga Benetk na križišču toskanskih in lombardskih pobud kot širjenje novih principov v arhitekturi in kiparstvu na vzhodno jadransko obalo in zaledje (npr. Bartolomeo Buon, Janez Lipec). Posebno temo predstavljajo stiki vzhodnoalpskega in severnoitalijaskega slikarstva v 15. stoletju (npr. Antonio Vivarini, Konrad Laib, Leonardo Thanner, mojster Vid).
Raziskani bodo potujoči arhitekti - večinoma iz Lombardije -, ki predstavljajo posebej od 16. do 18. stoletja svojevrsten fenomen v celotnem vzhodnoalpskem prostoru (npr. rodbina Carlone).
Obravnavani bodo odprti problemi, povezani z opusi predvsem beneških baročnih kiparjev, delujočih v Gorici, Ljubljani, Zagrebu, na Reki, v Celovcu, Gradcu in na Dunaju (npr. Enrico Merengo, rodbina Baratta, Francesco Robba). Vzporedno bo potekala raziskava o srednjeevropskih slikarjih in njihovem šolanju v Italiji (e. g. Karl Frančišek Remp) ter sočasni prisotnosti italijanskih mojstrov onstran Alp, s poudarkom na obdobju okoli l. 1700 (npr. Giulio Quaglio, Pietro Liberi, Michelangelo Ricciolini).
Del raziskave se bo osredotočil na analizo manj znanih in vsebinsko še ne docela pojasnjenih del z mitološko tematiko in še posebej tudi risb, grafik in knjižnih ilustracij, ki poleg literarnih besedil pričajo o percepciji in recepciji grško-rimske antike. Eden od segmentov projekta bo posvečen plemiškim slikarskim zbirkam 17. in 18. stoletja na obravnavanem ozemlju s posebnim poudarkom na Goriški grofiji. Posebna pozornost bo veljala doslej premalo raziskani mecenski vlogi ljubljanskih škofov kot umetnostnih naročnikov na relaciji Rim - Perugia - Benetke - Gorica - Ljubljana - Salzburg - Passau - Regensburg (npr. Oton Friderik Buchheim, Jožef Rabatta, Žiga Krištof Herberstein).
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh