Zahodna slovenska etnična meja, prebivalstvo in migracije (6.–20. st.) (J6-0501)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: dr. Boris Gombač
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2003
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Raziskovalni projekt bo poleg splošnih zgodovinskih dogodkov na slovenski zahodni in jugozahodni etnični meji od 6. do 20. stoletja posvetil posebno pozornost migracijam na tem prostoru kot interaktivnim vplivom gospodarskih, političnih, nacionalnih in demografskih sprememb na obravnavanem območju. V ospredju raziskav bo slovensko prebivalstvo v stiku z drugimi evropskimi narodi, in sicer na podlagi raziskovanja še neraziskanega z uveljavljenimi in novimi metodološkimi izhodišči.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh