Slovenci na Primorskem od razpada habsburške monarhije do priključitve 1918-1954 (J6-1575)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1999 - 30.06.2001
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Raziskovalni projekt bo usmerjen v obravnavo nekaterih temeljnih vprašanj, ki se nanašajo na zgodovino slovenske zahodne meje. V prvi vrsti bo projekt usmerjen v analizo novih, do sedaj nepoznanih arhivskih virov in gradiv, ki so dostopna šele sedaj. Analiza naj bi dopolnila dosedanje vedenje v stroki, druga pomembna značilnost raziskave pa bo primerjava zgodovinskega razvoja na celotnem slovenskem etničnem ozemlju in bo usmerjena v preseganje obravnave zgodovinskih dogodkov s stališč etnocentričnega gledanja na slovensko zgodovino.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh