Geopolitični interesi obveščevalnih služb v zahodni Sloveniji med obema svetovnima vojnama (M6-0186)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 31.07.2007
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


V okviru projekta se s bo raziskovalo in analiziralo delovanje obveščevalnih služb na območju zahodne Slovenije (Primorska in širše Julijska krajina) v obdobju med obema svetovnima vojnama (1918–1941).

Izhodišče raziskave predstavlja dejstvo, da so bile številne obveščevalne službe zainteresirane za delovanje v tem prostoru, kar je imelo tudi pomembne posledice za politični in vojaški razvoj dogodkov na tem geopolitično strateškem in občutljivem območju. Zahodno slovensko etnično ozemlje je takrat predstavljalo pomembno interesno območje evropskih velesil in zanj so se zanimale številne države (Jugoslavija, Italija, Velika Britanija, Francija, Avstrija, Nemčija, Sovjetska zveza, Češkoslovaška, ZDA idr.). V tem prostoru so zato delovale in imele pri obveščanju izredno pomembno vlogo njihove obveščevalne službe.
Primorska oziroma prostor današnje zahodne Slovenije je po prvi svetovni vojni začasno postal del italijanske države in s tem se je tu udejanjala posebna oblika italijanskega fašizma, imenovana tudi »Fascismo di Confine«. Šlo je za to, da se je totalitarističnemu konceptu fašistične ideologije v tem prostoru pridružilo še vprašanje raznarodovanja slovenske manjšine in v tem se je izhodišče politične aplikacije fašistične ideologije v svoji družbeni akciji podvajalo. Danes nam je dostopno mnogo gradiva iz arhivov obveščevalnih služb, zato se bodo raziskovalci na projektu posvetili zakulisju meddržavnih političnih spletk, pri katerih so igrale obveščevalne službe omenjenih držav najpogosteje ključno vlogo.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh