Izkušnje primorskih slovencev v nekovencionalnih oblikah vojne na Slovenskem in v tujini v obdobju 1918-1945 (M4-0211)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2007 - 31.07.2009
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh