Civilizacijsko-kulturna podoba Slovenske Istre v preteklosti (T6-1257)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1999 - 30.06.2003
Tip projekta: projekt naravne in kulturne dediščine


Slovenska Istra je v slovenskem nacionalnem in etničnem prostoru specifično območje, še zlasti v pogledu zgodovinske in kulturne tradicije. Raziskovalni projekt bo na podlagi vrste notranjih medsebojnih povezav in primerjav metodoloških pristopov zgodovinskih, arheoloških, pravnih, umetnostnozgodovinskih in etnoloških ved ter historične geografije podal strnjen in celovit pogled na civilizacijsko-kulturno ter duhovno identiteto slovenskega etnosa in oblikovanje slovenske nacionalne samobitnosti na tem območju.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh