Spremembe v slovensko-ruskih političnih in kulturnih odnosih od leta 1848 do danes

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija


Bilateralno sodelovanje se posveča slovensko-ruskim povezavam, ki so posebej intenzivne in kontinuirane od leta 1848 dalje, ko so tudi narodnostna trenja v habsburški monarhiji postajala čedalje glasnejša. Namen projekta je razumeti več kot sto let trajajoč odnos med narodoma, ki prehaja od  dvojnega odnosa slovanskih prebivalcev Avstrijskega cesarstva do Rusije v drugi polovici 19. stoletja (po eni strani slednja predstavlja 'kulturno-politično sovražnico' Avstrije, po drugi pa 'veliko slovansko zaveznico'). Ti pogledi  Ruse in Slovence zaradi prepletenosti kulturnih in političnih vprašanj zbližajo, hkrati pa vodijo tudi v  številne prelomne kulturne, gospodarske in politične dogodke (in nenazadnje konflikte, kakršni so krimska in srbsko-turška vojna, balkanske vojne in celo prva svetovna vojna). Ta zgodovinska ozadja so pomembna tudi za razumevanje zgodovine slovensko-ruskih odnosov 20. stoletja. Med 2. svetovno vojno je »slovansko zavezništvo« odigralo svojo vlogo, kar pa je postalo še bolj očitno po vojni, nato pa je razkol med Titom in Stalinom leta 1948 nepričakovano uničil to povezavo in za nekaj let skoraj popolnoma zavrl kulturno-politične stike med narodoma. Projekt si zato zastavlja tudi vprašanje, v kolikšni meri je politična usmeritev vplivala na te kulturne in predvsem zasebne stike, posebej pa obravnava tudi spremembe v omenjenih odnosih po letu 1955 ter nato po padcu berlinskega zidu.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh