Informatizirana katalogizacija naravne in kulturne dediščine sredozemske Slovenije (L7-9036)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Namen projekta je vzpostaviti pilotni sistem standardizirane katalogizacije naravne in kulturne dediščine, ki bo omogočal standardiziran zajem in vnos podatkov ter različnih vrst digitaliziranih zapisov s področja naravoslovnih in humanističnih ved. Pri svojem delu bo projeknta skupina upoštevala možnosti in potrebo po povezovanju standardiziranih elektronskih baz podatkov z geografskimi informacijskimi sistemi. Interdisciplinarna projektna skupina bo izvedla poskusni nabor in katalogizacijo podatkov na določenih tipologijah naravne in kulturne dediščine ter izvedla preizkusne analize tako vzpostavljenih podatkovnih baz, tudi na nivoju prostorskih analiz v povezavi z GIS-i. S takim nizom »študij primera in izvedljivosti« bo projektna skupina preizkušala aplikativno ustreznost izdelanega sistema na čim širši tipologiji virov, podatkov ter oblik digitalnega zapisa. Projekt razvija znanstvene in aplikativne kompetence tako v sklopu posameznih znanosti, ki so zastopane v projektu, kakor na področju varovanja, upravljanja in valorizacije naravne in kulturne dediščine. Projekt uresničuje sodobne evropske smernice informacijske pismenosti in digitalizacije znanja, načela enostavnega dostopa do informacij in ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter kulturne raznolikosti.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh