Podeželje in mesto na Primorskem: družbena, gospodarska in pravna razmerja med starim redom in modernizacijo (J6-0258)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Projekt preučuje odnos podežlja do večjih mest v primorskem prostoru (Gorica, Trst, Koper) v času med starim redom in modernizacijskimi procesi novejše dobe. K temu temeljnemu zgodovinskemu vprašanju projektna skupina pristopa tako, da v središče svojega opazovanja postavlja podeželsko stvarnost in ljudi. Na ta način namerava podeželsko družbo obravnavati kot stvarnost, ki je sposobna aktivnega odnosa do mest ter inovativnega odziva na izzive modernizacije, in ki ne samo pasivno sprejema razmerij in se prilagaja spremembam pod pritiskom dejavnikov, ki izvirajo iz mestnega okolja. Podeželje in posamezniki s podeželja se torej poskušajo obravnavati kot aktivni subjekti zgodovinskih procesov.

 

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh