Balkan Borderlands - Balkanske meje: nasilje, konflikti in sodelovanje (N6-0010)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2012 - 30.06.2015
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekti


Projekt se osredotoča na območje t.i. Zahodnega Balkana, kjer so se v teku 20. stoletja pojavili številčni konflikti, ki so izvirali iz etničnih, kulturnih, verskih in političnih kontrapozicij na mejnih območij. Mitologizirane podobe preteklosti, ki so jih širile elite, so imele močan vpliv na prebivalstvo bivše Jugoslavije. Namen projekta je pokazati, da tovrstne izkušnje niso posebnost jugovzhodne Evrope, temveč so podobni procesi primerljivi z izkušnjami v drugih državah, tudi v takih, ki so že dalj časa članice Evropske unije. V okviru projekta so predmet analize trije primeri mejnih območij znotraj in izven meja Evropske unije: srbsko-hrvaško, slovensko-hrvaško in slovensko-italijansko mejno območje, pri čemer se obravnava politiko in diplomacijo v obmejnih regijah, mite in stereotipe v mejnih regijah ter skupno zgodovino balkanskih mejnih regij. Projekt skuša preseči primerjalno metodologijo in posamezne nacionalne historiografije nadomestiti s pristopom »histoire croisée«. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh