Aretacije, deportacije in usmrtitve s strani jugoslovanskih oblasti na območju Julijske krajine po 1. maju 1945 (L6-2388)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Namen projekta je bil znanstveno proučiti problematiko aretacij, deportacij in usmrtitev s strani jugoslovanskih oblasti po 1.5.1945 na območju Julijske krajine (t.i. fojbe). Že jeseni 1943, posebno pa v drugi polovici 1945, je izbruhnilo vprašanje t.i. fojb, kraških brezen, v katerih naj bi istrski partizani in prebivalstvo, pozneje pa pripadniki jugoslovanske vojske vrgli na tisoče Italijanov. Dejstva, da je prišlo po kapitulaciji Italije (8.9.1943) in po zlomu nemške vojske v »Jadranskem Primorju« (po 1.5.1945) do obračunavanj, maščevalnih dejanj in pobojev fašistov, članov italijanskih vojaških enot, ki so sodelovale z oblastmi Tretjega rajha, pa tudi do preganjanj, aretacij in internacij ljudi, sovražnih novi oblasti, ni mogoče zanikati. V naporu, da bi ohranila rapalsko mejo ali da bi si zagotovila čim ugodnejšo »vzhodno« mejo, pa je italijanska stran tragedijo t.i. fojb že 1943 in še bolj po 1945 izrabila kot učinkovito sredstvo v protijugoslovanski propagandi. Njen namen je bil utrditi prepričanje, da so »Slovani« barbari, ki udejanjajo genocid nad Italijani Julijske krajine »samo zato, ker so Italijani«. Propaganda je v naslednjih petdesetih letih prerasla v nacionalni mit, ki ga postavljajo pod vprašaj tudi italijanski, v prvi vrsti tržaški zgodovinarji. Toda njihove raziskave ostajajo brez odmeva, saj večina italijanskih medijev in politikov širi verzijo dogodkov, ki je tuja zgodovinski resnici. Mešana komisija slovenskih in italijanskih zgodovinarjev, ki je pred nekaj leti izdelala poročilo o odnosih med obema narodoma, se je dotaknila tudi problema t.i. fojb. Toda to je storila na dokaj previden in sumaričen način, zato je bil namen projekta poglobiti obravnavano problematiko. Kot posledica teh dejavnikov je projekt izhajal iz prepričanja, da je treba taki propagandi odgovoriti na tehten, konkreten in dokumentiran način ter da je problematiko aretacij, deportacij in usmrtitev treba prikazati kar se da objektivno, kar smo skušali doseči z upoštevanjem tako slovenske kot italijanske historiografije. O problematiki je sicer bilo objavljenih že veliko del, nobeno pa je ni obravnavalo celovito na podlagi vseh najbolj relevantnih virov. Projektna skupina (v sodelovanju z nekaterimi zunanjimi strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške in Italije) je zato opravila temeljito raziskavo na podlagi dostopnih virov, ki jih hranijo arhivske inštitucije v Sloveniji in tujini (London, Washington, Rim, Beograd, Moskva, Trst, Pazin, Zagreb idr.), obenem pa je pregledala najbolj relevantne objave ter slovensko, jugoslovansko in italijansko časopisje. Objavila je več znanstvenih razprav, najpomembnejša rezultata pa sta dve monografiji (2009 in 2012). Projektna skupina je tudi poskrbela za primerno popularizacijo znanstvenih izsledkov v obliki prispevkov na znanstvenih srečanjih v Sloveniji in tujini. Rezultati predstavljajo pomemben prispevek k premoščanju travm, ki so posledica druge svetovne vojne, in njihovega izrabljanja v politične namene. 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh