Jadranska srečanja: kontinuiteta in spremembe v južni in srednji Evropi, 1914-1920

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-ZDA


Izhodišče projekta so specifične medsebojne povezave severovzhodnega Jadrana s sosednjimi območji in visoka stopnja kulturne heterogenosti tega območja, ki izhaja iz njegove geografske in politične lege ter zgodovinske vključenosti v komunikacijske poti, ki ga povezujejo s srednjo Evropo, Sredozemljem, zahodno Evropo in svetom nasploh. Od 19. stoletja dalje se je severovzhodni Jadran pogosto znašel na glavnih geopolitičnih prelomnicah in presečiščih, to območje pa je doživljalo tudi stalne premike meja in večkratno spreminjane državnih sistemov. Projekt se zato posveča raziskovanju zgodovine severovzhodnega Jadrana, s poudarkom na obdobju od začetka prve svetovne vojne leta 1914 do leta 1920, ko je bila določena nova meja med Italijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Raziskovano območje se preučuje kot celota, brez posebnega ozira na današnjo politično in administrativno razdelitev, kar omogoča preseganje eksluzivističnih (nacionalnih) interpretacij zgodovine tega območja. Tematsko se člani projektne skupine med drugim posvečajo odnosu (etnično mešanega in socialno nehomogenega) lokalnega prebivalstva do habsburške monarhije in njenih simbolov v času krize (prve svetovne vojne); položaju (političnih, ekonomskih, cerkvenih) lokalnih elit do habsburške monarhije in držav naslednic v prvih povojnih letih, nenazadnje pa tudi vplivu geo-političnih sprememb, sprememb nacionalnih meja in vplivu strateških interesov na etnično in socialno sestavo mest na območju severovzhodnega Jadrana (Trst, Koper, Reka, itd.) ter njihovega zaledja.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh