Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2014 - 30.06.2017
Program: temeljni raziskovalni projekt

Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji (1945-1991) (J6-0946)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Mateja Režek
Nosilec projekta: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 30.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Sredozemlje in Slovenija (P6-0272)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2004 - 31.12.2014
Tip projekta: raziskovalni program

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2004 - 31.08.2006
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Izolska Dantejeva kodeksa

Inštitut za zgodovinske študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: Občina Izola
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta: dr. Boris Gombač
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1998 - 30.06.2003
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Boris Gombač
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.1995 - 30.06.1998
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2010 - 30.04.2012
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Vsakdanje religiozne prakse in konvertitstvo na Slovenskem (1918-1941) (Z7-7006)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Gašper Mithans
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2017
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1999 - 30.06.2001
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Zgodovina slovenskega Primorja od 16. stoletja do novejše dobe (J6-6227)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1997 - 31.12.1999
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Umetnostni dialog Italije z jugovzhodno Srednjo Evropo 1400-1800 (J6-6270)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Samo Štefanac
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Burnt in memories

Inštitut za zgodovinske študijeMednarodni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Gašper Mithans
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2015 - 31.01.2017
Program: Evropa za državljane (sklop: Evropski spomin)

Socialnodemografska podoba Istre v novem veku (J6-2403)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere: dr. Jure Ramšak

Inštitut za zgodovinske študijeDrugi projekti
Nosilec projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Dediščina antike v mestnih središčih jadranske obale: 1400-1700 (J6-5287)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: doc. dr. Stanko Kokole
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2003 - 31.12.2005
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Balkan Borderlands - Balkanske meje: nasilje, konflikti in sodelovanje (N6-0010)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2012 - 30.06.2015
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Obmejni fašizem - socialna in kulturna zgodovina fašizma na Primorskem (J5-5551)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Problemi zgodovine slovensko-italijanskih odnosov (J6-0207)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2008 - 31.01.2011
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Stanko Kokole
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Sredozemska Slovenija kot stičišče evropske zgodovine (L6-9326)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2009
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Uporniške preživetvene strategije na slovenskem (16.-19. stoletje) (L6-4264)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.02.2004 - 30.01.2006
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Gorazd Bajc
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Oblikovanje kulturnih prostorov (V6-6909)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: dr. Eva Holz
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1995 - 31.12.1999
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Vodja projekta: dr. Breda Čebulj-Sajko
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Pravni položaj slovenske manjšine v Italiji (V5-0529)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2002 - 31.10.2003
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Register nesnovne dediščine (V6-0276)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: izr. prof. dr. Rok Ovsenik
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS:
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 31.03.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 31.07.2007
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Egon Pelikan
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2007 - 31.07.2009
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi

Civilizacijsko-kulturna podoba Slovenske Istre v preteklosti (T6-1257)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.1999 - 30.06.2003
Tip projekta: projekt naravne in kulturne dediščine

Slovenija-Ukrajina: primerjalni vidiki obmorskih regij (18.–20. stoletje)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Ukrajina

Priče in pričevanja preteklosti

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-ZDA

Selitvena gibanja na slovenskem in v Avstriji od 18. do 20. stoletja

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 31.12.2012
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Avstrija

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2013
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija - Hrvaška

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-ZDA

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Rusija

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: bilateralno sodelovanje: Slovenija-Hrvaška

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2009 - 31.12.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Vodja projekta: prof. dr. Darko Darovec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2005 - 31.12.2007
Program: Interreg IIIA Slovenija / Hrvaška 2004-2006

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP FHŠ
Trajanje projekta: 01.10.2009 - 31.03.2012
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu, 1914–1941 (J6-7152)

Inštitut za zgodovinske študijeNacionalni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2018
Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2015 - 31.08.2018
Program: temeljni raziskovalni projekt

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh