Razvoj modela spremljanja športnih poškodb za učinkovitejšo preventivo, diagnostiko in rehabilitacijo

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Trajanje projekta: 01.05.2017 - 30.04.2020
Program: Aplikativni projekt


Poškodbe so reden spremljevalec športa na vseh ravneh in v veliki meri krojijo uspehe oz. športno pot in življenje aktivnim športnikom. Epidemiološke podatke in podatke o uspešnosti rehabilitacije oz. vrnitve je izjemno težko primerjati, predvsem zaradi neusklajenosti definicij. Lahko pa z gotovostjo zaključimo, da je incidenca športnih poškodb v porastu in da so nekateri športi bolj izpostavljeni poškodbam (nogomet, hokej, gimnastika) kot drugi. S športnimi poškodbami pa niso povezani zgolj dosežki športnikov in njihovih ekip, temveč tudi njihovo dolgoročno zdravje, kakovost življenja, njihov socialno‐ekonomski status in posledično splošno finančno breme družbe.

V predlaganem projektu bomo najprej zasnovali in z Olimpijskim komitejem Slovenije postavili standardiziran informacijski sistema za beleženje telesne pripravljenosti športnikov in športnih poškodb, tekom projekta na testnem vzorcu treh športov (nogomet, košarka, gimnastika). Zasnovali bomo metodologijo beleženja poškodb, ki bo omogočala doseganje temeljnih zastavljenih ciljev, hkrati pa omogočala tudi vključevanje znanstvenikom in strokovnjakom različnih področij (epidemiologi, zdravniki, kineziologi, dietetiki, itd.), varen in etično sprejemljiv dostop do podatkov s cilji odkrivanja novih znanj, dejavnikov tveganja, mednarodne primerljivosti in s tem prenosa dobrih praks.

Naša dva poglavitna cilja bosta usmerjena v zagotavljanje varne vrnitve športnika po poškodbi in dimenzioniranje baterije testov za preventivno spremljanja in usmerjanje športnikov. V sklopu dela na prvem cilju bomo najprej validirali dopolnilni diagnostični metodi odločanja o varni točki vračanja, saj imamo dokaze, da sta obe metodi elektromehanske učinkovitosti mišice in ultrazvočni pregled matriksa tetiv občutljivejša od klasičnih kliničnih slikovnih tehnik, saj z izjemno ponovljivostjo pokažeta mere mišičnega tonusa, kontraktilnh parametrov mišice, razmerja med mehanskim izhodom mišice normiranim na električno ativnostjo mišice ter vsebnost fibrilarnih struktur in amorfnega matriksa znotraj tetive. Na pilotnih meritvah rehabilitacije po rekonstrukciji prednje križne vezi in zamenjavi kolka že imamo preliminarne rezultate, ki nakazujejo na potencialno uspešno validacijo. Da bi potrdili, da je ta informacija dejansko pomemben dejavnik, ki vpliva na manjše število ponovnih poškodb bomo spremljali poškodbe zadnje stegenske mišice v 3 izbranih športih in vračanje športnikov v trenažni in tekmovalni po poškodbi.

V drugem cilju bomo izbrali in validirati baterijo diagnostičnih športno specifičnih testov za vrednotenje dejavnikov tveganja za športne poškdobe, specifično za vsak šport. Čeprav bo validacija te baterije testov trajala lahko več let, jo bomo tekom projekta zasnovali in jo izvajali že takoj po prvem letu. Na osnovi pregleda znanstvene in strokovne literature bomo naredili prvi izbor testov, ki ga bomo v sklopu mednarodne Delphi analize, ki bo vključila mnenja: športnikov, trenerjev, strokovnjakov, znanstvenikov ter Strokovnega centra Olimpijskega komiteja Slovenije. Upoštevali bomo tudi aktualne rezutlate iz našega infromacijskega sistema. Izdelali bomo tudi prilagojeno preventivno baterijo testov za mlade športnike in z njo pričeli spremljati podatke mladih športnikov občin Kopra in Izole.

Verjamemmo, da so vsi cilji naravnani na dolgi rok in, da bomo na pomemben del lahko odgovorili tekom trajanja projekta. V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije bomo pričeli novo obdobje sistematičnega dela v športu, zavedajoč se, da je izredno pomembno ohranjati ustrezen bazen športnikov v Sloveniji z odlično podporo športu na področju njihovega zdravja, s ciljem še boljših rezultatov. Verjamemo pa tudi, da bodo naši uresničeni cilji omogočali zagon novih hipotez, projektov in s tem tudi rešitev.


Partnerji projekta:


- Inštituta za športno medicino, Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in
- Podjetje TMG-BMC d.o.o.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh