Wada - Metabolna detekcija zlorabe inzulina v športu

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: Univerza v Trstu - Bolnišnica Cattinara, prof. Gianni Biolo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2007 - 01.09.2009
Program: Svetovna protidopinška agencija - SPA


Mednarodni projekt poteka v sodelovanju Univerze v Trstu in nami. Financiranje projekta je zagotovljeno s strani Svetovne agencijje za boj proti dopingu (World antidoping agency). V okviru projekta proučujemo pojavnosti uživanja prepovedanih substanc za povečanje učinka treninga. Poudarek je na substanc – inzulinu. Primarni cilj projekta je določiti ustrezne biomarkerje in na osnovi njih zasnovati metodo za detekcijo zlorabe inzulina. Metoda se bo kasneje uporabljala s strani Svetovne agencije za boj proti dopingu, na redni testiranjih vrhunskih športnikov.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh