Vpliv vadbe možganov na kognitivne in telesne sposobsnoti starejših

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Uroš Marušič
Trajanje projekta: 20.06.2017 - 01.09.2017
Program: Aplikativni projekt


Inštitut za kineziološke raziskave išče aktivne starejše preiskovance (65+) za študijo, kjer bomo preverjali učinek treninga možganov (https://www.cognifit.com/cognitive-brain-training) na kognitivne sposobnosti (https://www.cognifit.com/cognitive-assessment/cognitive-test) in gibalne sposobnosti. Več infromacij in prijave na matej.kleva@zrs-kp.si
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh