E-podpora procesa zdravstvene oskrbe (L7-3653)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Andrej Brodnik
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Kronične nenalezljive bolezni predstavljajo veliko in s časom naraščajočo grožnjo za vzdržnost zdravstvenih sistemov. Za premagovanje tega izziva je potrebno izrabiti rezerve v zdravstvenem sistemu in inovirati na področju zdravstvenih storitev. Proces zdravstvene oskrbe in preslaba aktivna vključenost bolnikov v ta proces sta ključni prijemališči predlaganega projekta. Koncept eZdravja (informacijske in komunikacijske tehnologije v zdravstvu) omogoča razmeroma enostavno in hitro vpeljavo inovativnih (e-)zdravstvenih storitev. Predlagani projekt bo na dolgoletnih izkušnjah konzorcija pomembnih akterjev v slovenskem zdravstvu razvil, vpeljal in klinično ovrednotil inovativne zdravstvene intervencije, ki bodo za podporo zdravstvene oskrbe uporabljale tehnologije eZdravja in sodobne organizacijske prijeme. Astma, sladkorna bolezen tip 2 ter anksiozna motnja so izredno pogoste bolezni, ki pomembno zmanjšujejo kvaliteto življenja posameznikov ter prispevajo k sistemskemu bremenu bolezni. Pri vseh se pojavlja problem premalo učinkovitega odkrivanja, preprečevanja in zdravljenja, ki vodi v težje oblike bolezni z zdravstvenimi zapleti, psihosocialnimi in finančnimi posledicami.
Klinične vsebine in procesi za celostno obravnavo populacij s tveganji za kronične nenalezljive bolezni ter bolnikov bodo v okviru projekta podprti s tehnologijami za avtomatizacijo procesov ter aktivno vključevanje uporabnikov. Rešitev bo temeljila na generični tehnološki platformi, ki bo omogočala preprosto upravljanje s kliničnim in procesnim znanjem in pomensko (semantično) izmenljivost podatkov med aktivnostmi, ki sta temelj prihodnjih zdravstvenih informacijskih rešitev.
Projekt ima za cilj izmeriti (pričakovane pozitivne) klinične učinke z eZdravjem podprtih intervencij za pomembne kronične bolezni. Ti rezultati bodo vodilo za prihodnji razvoj zdravstvenega sistema v Sloveniji ter pomemben prispevek k vedenju o eZdravju na svetovnem nivoju. Razvite intervencije pa bodo prispevale k izboljševanju raziskovalne in poslovne konkurenčnosti slovenskih inštitucij na področju eZdravja, javnega zdravja ter kliničnih ved. Prispevale bodo tudi k pospeševanju rasti trga eZdravja v Sloveniji ter direktno (s prihranki) in indirektno (preko povečane delovne učinkovitosti zaposlenih) prispevale k gospodarstvu in blaginji Republike Slovenije.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh