Zaščitni sistemi za bojevnika (M2-0103)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Igor Mekjavić
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 31.05.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


V povezavi preživetja in ugodja vojaka, pri opravljanju njegovega dela, gre poskrbeti za temeljne študije tehnoloških in fizioloških faktorjev, za zagotovitev funkcionalnosti njegove opreme. Slovenska vojska se bo v 21. stoletju čedalje bolj udeleževala mednarodnih mirovnih misij. Primarna skrb pri teh misijah, kakor tudi pri pripravah na domačem terenu, je primerna zaščita bojevnikov, oziroma pripadnikov in pripadnic SV. Za vsako misijo je potrebno izdelati ustrezni zaščitni sistem za bojevnika. Razvoj in ovrednotenje vojakove zaščitne opreme ima različno prioriteto, odvisno od ekstremnosti okolja v katero se podaja. Tako se v normalnih pogojih preživetja podaja večjo skrb za vojakovo ugodje, medtem ko se v ekstremnih pogojih vrednosti fiziološka sprejemljivost zaščitne opreme. Po določilih standarda NATO (STANAG), velja poudariti dve kritični področji, preko katerih se fiziološke spremembe vojaka ne smejo zgoditi. V ta namen obstajajo različne metode in tehnike zagotavljanja in omejevanja fizioloških sprememb. Tako se ne sme zgoditi, da:

1. Temperatura jedra telesa ne preseže 39 ºC.

2. Temperatura kože ne preseže temperature jedra telesa.

1. Merjenci so pri zmernih vremenskih pogojih (25 ºC, 60% relativne vlage) in 3-urnem pohodu testirali ustreznost uniforme slovenske vojske, s stališča zagotovitve zgornjih treh kriterijev standarda STANAG.

2. Merjenci so pri ekstremnih vremenskih pogojih (45 ºC, 20% relativne vlage) in 1-urnem pohodu testirali ustreznost prototipa uniforme vojske Velike Britanije, s stališča zagotovitve zgornjih treh kriterijev standarda STANAG.

3. Po analizi rezultatov obeh raziskav in ob upoštevanju dejstev, da ima slovenska vojska pred sabo številne misije izven Slovenije, v države z manj udobnimi klimatskimi razmerami, bomo predlagali določene rešitve, ki bi vojakom slovenske vojske olajšalo ali celo omogočilo preživetje tudi v tako ekstremnih pogojih. Poudarek je bil predvsem pri ohlajanju telesa s posebnimi dodatki in dimenzioniranju oblačil samih.

Doufour et al. 2009
Mekjavic et al. 2008
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh