Modeliranja obrambnih segmentov z markovskimi verigami (M5-0175)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Vasja Vehovar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Boštjan Šimunič prof. dr. Rado Pišot
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 30.11.2007
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Priprava izhodišč za pridobivanje in razvoj človeških virov v Slovenski vojski

Slovenska vojska se nahaja v času prilagajanja na standarde severno-atlantskega zavezništva. Novi standardi, vrste opravil, njihova zahtevnost in načini izvajanja postavljajo posameznike pred dejstvo, da se najprimerneje pripravijo za misije v okolju z težkimi razmerami. Vidik uspešnosti novega načina dela je odvisen od vrste dejavnikov, ki velikokrat pogojujejo tudi samo preživetje, poškodbe in bolezni na delu in tudi uspeh misije kot celote. V ta namen smo specificirali vrste in narave opravil v posameznih vojaških enotah. Specifike smo opisali skozi zahteve po (obveznih, preventivnih in obdobnih) zdravstvenih pregledih, ocenjevanju telesne pripravljenosti nabornikov in zadržanih pripadnikov, testiranje psihološke priprave ter kognitivnih sposobnostih.

Namen študije je bil oceniti specifične telesne sposobnostih pripadnikov enot z zahtevami po različnih nivojih telesne pripravljenosti. Na podlagi tega smo predlagali nabor meritev psiho-fizičnih sposobnosti, biomehanskih lastnosti posameznih telesnih sklopov, testiranj fizioloških sposobnosti, meritev motoričnih elementov, testiranja kognitivnih sposobnosti. Model v povratni vezavi kontroliran s cenilkami za uspešnost pri delu, motivacije, koncentracije in izkušenjskega modela mehanskih poškodb pri delu.

Izdelali smo take modele, ki upoštevajo fizične, psihološke in izkušenjske zahteve za delo v različnih okoljih, ki so sestavni del izvedbe posebnih nalog. Zajemajo tudi analizo obnašanja človeka v različnih okoljih (v zraku, na tleh, v vodi, pod vodo, v mrazu, na vročini, na višini, itd). Prav tako smo izdelali kriterije za zdravstvene preglede ob sprejemu, ki bodo temeljili na dveh sklopih; sklopu splošnih testiranj in sklopu posebnih testiranj, glede na enoto in naravo opravil v enoti. Priročniki zajemajo navodila izvajanje testiranj in priporočila za minimalne ter optimalne norme.

Dolenc et al. 2008
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh