Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji - valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategija (V5-0837)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Tanja Mihalič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2003 - 30.09.2005
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Namen projekta je  pregledati razpoložljivo infrastrukturo (športno, turistično, institucionalno, strateško) za različne vrste športnega turizma v Sloveniji, kar bomo dosegli na podlagi pregleda obstoječih evidenc  ter dodatnega zajemanja podatkov . Za potrebe raziskave bomo grupirali in sistemizirali osnovne zvrsti športnega turizma (športna klasifikacija po športno rekreativnih zvrsteh in programih) ter za izbrane zvrsti določili referenčna študijska področja (osnova za t.i. referenčne "case study"). Z upoštevanjem trženjske metodologije, kot jo je razvil strokovni krog okoli Philipa Kotlerja, bomo aplicirali metodologijo testa prijaznosti destinacije na izbrane športne proizvode.  Test temelji na referenčni listi elementov posameznih turističnih proizvodov, ki jih bomo v okviru raziskovalne skupine razvili in bo temeljila na obstoječi (in manjkajoči) športni infrastrukturi, človeških virih in "čisti" turistični ponudbi. V ta namen potrebujemo sodelovanje tržnikov, podjetnikov, turističnih ekspertov, ekspertov s področja športa in potencialnih ponudnikov in potrošnikov.  Na ta način želimo v trženje turističnih proizvodov na področju športa povezati in vključiti številne partnerje s področja športa, iz zasebnega in javnega sektorja. Projekt naj bi dal tudi osnove za pripravo strategije razvoja na tem področju in tako dopolnil razvojna razmišljanja v turistični razvojni strategiji (vidik športnega motiva) kakor tudi v razvojni strategiji športa (vidik turizma in valorizacije).
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh