Vloga biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju otrok (L5-3430)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Meritev odziva skeletnih mišic je široko področje, za katerega se v svetu zanimajo tako zdravniki v diagnostiki, rehabilitaciji , pri operativnih posegih, športni zdravniki, kot znanstveniki , ki jih zanima fiziologija in delovanje mišic. Večina uporabljanih merilnih metod temelji na merjenju fizikalnih veličin, ki so povezane s silo mišice. Slabost takšnih metod je, da sklepe premika mnogo mišic, zato ne moremo ločiti odziva ene same mišice. Bolj natančne so invazivne metode merjenja, ki pa vsaj delno poškodujejo tkivo. Merilna metoda tenziomiografija (TMG), ki jo uporablja raziskovalna skupina, je neinvazivna merilna metoda, ki temelji na merjenju radialnega premika trebuha mišice.

V raziskovalnem projektu bomo analizirali odzive več mišic pri osnovnošolcih petih in šestih razredov izbranih osnovnih šol. Merili bomo odzive mišic:

- m. biceps brachii , m. triceps brachii , m. rectus femoris , m . biceps femoris, m. tibialis anterior , m. soleus

Rezultate študije bomo analizirali in izdelali atlas biomehanskih lastnosti izmerjenih skeletnih mišic osnovnošolcev. 

Pišot et al. 2002
Pišot et al. 2007
Šimunič et al. 2005
Šimunič et al. 2008
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh