Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga - gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok (V5-0232)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program


Otroci so zaradi premajhne gibalne aktivnosti izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za pojav različnih bolezni. Redna gibalna aktivnost predstavlja pomembno razvojno spodbudo, je koristna za krepitev in varovanje zdravja ter  za oblikovanje navad in vedenjskih vzorcev, ki zagotavljajo zdrav življenjski slog.
Kot že naslov projekta pove, je bil glavni cilj projekta iskanje povezav med različnimi dejavniki zdravja otrok. Projekt je bil naročen ter financiran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za šolstvo RS. Raziskava je bila izvedena dva krat, na reprezentativnem vzorcu otrok med 5. in 9. letom starosti iz različnih krajev RS. Prvič v mesecu juniju 2007 in drugič v mesecu juniju 2008. v skladu s projekto dokumantacijo in zastavljenimi cilji smo pokazali povezave med gibalno aktivnostjo, gibalnimi sposobnostmi, telesnimi značilnostmi in zdravjem nasploh. Metodološki pristop je bil skrbno izbrran, saj smo kot prvič v Slovniji uporabili visokotehnološko in objektivno merilno opremo za zajem ključni spremenljivk. Izdelai smo tudi primerjave z ostalimi državami in tako pridobili moderne podatke, na osnovi katerih se lahko prične dimenzioniranje ukrepov in s tem preprečitev prevelikega negativnega vpliva sodobnega življenjskega sloga na naše otroke.

Obširnejši opis projekta
Dolenc in Setina 2007
Kupec et al. 2008
Setina et al. 2007
Volmut et al. 2008
Volmut et al. 2008
Volmut et al. 2008
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh