Definicija neinvazivne metode vrednotenja mišične atrofije: od validacije do aplikacije (L5-5550)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Mišična atrofija je dobro poznan pojav, ki definira izgubo mišičnega volumna, kot posledice bolezni oziroma poškodbe, neuravnotežene prehrane ali pomanjkanja gibalno aktivnosti. Navkljub številnim raziskavam, ki preučujejo mišično atrofijo in ugotovitvam, ki analizirajo njene posledice, je še vedno veliko neodgovorjenih vprašanj, predvsem s stališča merjenja.

Že leta 1978 so predlagali elektromehansko učinkovitost, kot mero mišične atrofije, a je leta 1997 SLO znanstveni prostor pomembno prispeval k uresničevanju tega cilja. Težave dotedanjih merilnih postopkov so prebrodili z novim senzorjem. Za glavni cilj smo si zadali opredeliti in razviti neinvazivni merilni postopek atrofije in hipertrofije skeletne mišice ter izboljšati aktualne postopke vrednotenja mišične adaptacije.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh