Analiza elementarnih gibalnih vzorcev in adaptacija skeletni mišičnega sistema na nekatere dejavnike sodobnega življenskega sloga otrok med 4. in 7. letom starosti (J5-2397)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt


Številne raziskave ugotavljajo, da se s sodobnim načinom življenja gibalna/ športna aktivnost s starostjo otok in mladostnikov zmanjšuje, veča pa se prekomerna telesna teža, kar običajno povzroča nepravilen telesni in gibalni razvoj. Naveden proces se lahko zrcali tudi v aktivno obdobje odraslega, ki lahko rezultira v različnih oblikah obolenj. Posledično pa se ta fenomen odraža v splošnem zniževanju kakovosti življenja posameznika in družbe (bolezni, odsotnost na delu, povečanje bolnišničnih dni, slabša delovna uspešnost, kreativnost, negativna samopodoba, ...). V zadnjem obdobju namreč zaskrbljeno narašča število poškodb skeleta, vnetnih in degenerativnih bolezni kosti in sklepov, bolezni in poškodb hrbtenice, ki so v veliki meri tudi povezane z neaktivnim življenjskim slogom oz. neustreznimi adaptacijami elementarnih gibalnih vzorcev (EGV). Cilji raziskave so usmerjeni v:

Vrednotenje skladnosti EGV s podano celostno kinematično analizo
Analiza vzrokov usvajanja nepravilnih EGV ter vpliv na nadaljnji telesni in gibalni razvoj
Spremljanje razvoja usvajanja EGV pri otrocih med četrtim in sedmim letom starosti
Analiza soodvisnosti procesa usvajanja med posameznimi EGV
Analiza vpliva morfoloških značilnosti na skladnost usvajanja EGV
Analiza skladnosti usvajanja EGV z razvojem gibalnih sposobnosti
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh