Višinska aklimatizacija (L7-9731)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Igor Mekjavić
Nosilec projekta: Inštitut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2007
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt


Priprava športnika na vrhunski dosežek zahteva gradnjo mozaika uspeha, kjer je potrebno paziti na vsak detajl za optimalnejšo pot in predvsem interakcijo različnih metod in tehnik treninga. Tekmovanje na visokih nadmorskih višinah predstavlja za športnika dodatni stres, kajti večkrat je bilo dokazano, da na teh višinah športniku pade aerobna zmogljivost opravljanja svoje naloge skoraj za polovico. Tovrstnih nastopov pa ne primanjkuje, saj je skoraj vsak štart smučarskih disciplin na nadmorskih višinah nad 2500m, kjer pa je delež kisika le 60% do 70% tistega na nadmorski višini 0m. Kisik pa je nujno potreben za delovanje človeškega organizma, predvsem skeletnega mišičja.

Razumevanje fizioloških odzivov človeškega telesa na ekstremna okolja je potrebno razumeti in športniku nuditi ustrezno adaptacijo na visoke nadmorske višine. Le-ta se je do sedaj opravljala z podaljšanim bivanjem na visokih nadmorskih višinah, raznih kombinacijah treninga na nižini in spanja na višini ali obratno. Dandanes poznamo kar nekaj novih metod in tehnoloških rešitev, ki nudijo še učinkovitejšo izvedeno adaptacijo, predvsem pa cenejšo.

Raziskovalna skupina, ki se je oblikovala okrog prof. dr. Igorja Mekjavića, si je zadala cilj izdelati pet različnih pristopov adaptacije človeškega telesa na napore na visokih nadmorskih višinah. Učinke vsakega protokola smo znanstveno ovrednotili z ustreznimi poskusi in predlagali najboljšo kombinacijo za potrebe slovenskih športnikov. Predlagani in znanstveno ovrednoteni pristopi športnikove adaptacija na napore na visokih nadmorskih višinah bodo implementirani v model treninga športnikov za priprave na največja tekmovanja, kot so recimo olimpijske igre Vancouver 2010.

Keramidas el al. 2007
iN mr � �I� predlagali določene rešitve, ki bi vojakom slovenske vojske olajšalo ali celo omogočilo preživetje tudi v tako ekstremnih pogojih. Poudarek je bil predvsem pri ohlajanju telesa s posebnimi dodatki in dimenzioniranju oblačil samih.

Doufour et al. 2009
Mekjavic et al. 2008
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh