Vpliv vadbe možganov na kognitivne in telesne sposobsnoti starejših

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: doc. dr. Uroš Marušič
Trajanje projekta: 20.06.2017 - 01.09.2017
Program: Aplikativni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Joca Zurc
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2008
Tip projekta: podoktorski raziskovalni projekt

Gibalno športna aktivnost za zdravje (V5-0569)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: dr. Jernej Završnik
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.11.2007 - 31.10.2004
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

PANGeA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2011 - 31.12.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju. A-Qu-A

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Trajanje projekta: 09.04.2015 - 31.12.2016
Program: Norveški finančni mehanizem 2009–2014

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2004 - 30.06.2007
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Vpliv redne športne vadbe športnikov starostnikov na mišično sestavo

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Fundacija za šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: Mestna občina Koper
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Sponzorska pogodba »Otrok v gibanju/kineziologija – pot zdravja«

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: CLIMBOO D.O.O.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Sponzorska pogodba »Otrok v gibanju/kineziologija – pot zdravja«

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: BTC D.D.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: Fundacija za šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2015
Tip projekta: tržni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.05.2009 - 30.04.2012
Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Sponzorska pogodba »Otrok v gibanju/kineziologija – pot zdravja«

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Kreativni aluminij
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Vloga biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v gibalnem razvoju otrok (L5-3430)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2001 - 30.06.2004
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Višinska aklimatizacija (L7-9731)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Igor Mekjavić
Nosilec projekta: Inštitut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2007
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

E-podpora procesa zdravstvene oskrbe (L7-3653)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Andrej Brodnik
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 30.04.2013
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: doc. dr. Nejc Šarabon
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2011 - 30.06.2014
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2013 - 31.07.2016
Tip projekta: aplikativni raziskovalni projekt

Vodja projekta: prof. dr. Tanja Mihalič
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.10.2003 - 30.09.2005
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Modeliranja obrambnih segmentov z markovskimi verigami (M5-0175)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Vasja Vehovar
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UP ZRS kot partner)
Sodelavci na UP ZRS: izr. prof. dr. Boštjan Šimunič prof. dr. Rado Pišot
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 30.11.2007
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Zaščitni sistemi za bojevnika (M2-0103)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Igor Mekjavić
Nosilec projekta: Institut Jožef Stefan (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.06.2006 - 31.05.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Vodja projekta: prof. dr. Jurij Planinšec
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2008
Tip projekta: ciljni raziskovalni program

Proti varnemu kolesarjenju z optimizacijo kolesarskih čelad in njihove rabe

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 01.06.2012
Program: COST - Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

Wada - Metabolna detekcija zlorabe inzulina v športu

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: Univerza v Trstu - Bolnišnica Cattinara, prof. Gianni Biolo (UP ZRS kot partner)
Trajanje projekta: 01.09.2007 - 01.09.2009
Program: Svetovna protidopinška agencija - SPA

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.04.2008 - 31.12.2008
Tip projekta: tržni projekt

EVACS - Evropsko veteransko prvenstvo v atletiki

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.07.2008 - 01.09.2008
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: Hoteli Bernardin
Trajanje projekta: 01.01.2013 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: SPIRIT- Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 15.11.2014
Tip projekta: tržni projekt

Z aktivnim sedenjem do zdravja in višje delovne učinkovitosti

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 10.11.2014
Tip projekta: tržni projekt

Sponzorska pogodba mednarodna konferenca "otrok v gibanju"

Inštitut za kineziološke raziskaveDrugi projekti
Nosilec projekta: Banka Koper
Trajanje projekta: 02.10.2014 - 04.10.2014
Tip projekta: tržni projekt

Nosilec projekta: Luka Koper D.D.
Trajanje projekta: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tip projekta: tržni projekt

Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti
Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2021
Tip projekta: raziskovalni program

Vodja projekta na UP ZRS: prof. dr. Rado Pišot
Trajanje projekta: 01.05.2017 - 30.04.2020
Program: Aplikativni projekt

Nosilec projekta: prof. dr. Veronika Kralj Iglič
Trajanje projekta: 01.01.2016 - 31.12.2018
Program: Temeljni raziskovalni projekt

Optimizaicija ure športa otrok in mladostnikov - SCH YA

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Nosilec projekta: Atletski sportski klub "ASK" Split
Trajanje projekta: 01.01.2017 - 31.12.2018
Program: Erasmus +

MEMORI-net

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti
Nosilec projekta: Univerza v Trstu
Trajanje projekta: 01.10.2017 - 01.04.2019
Tip projekta: INTERREG ITALIA-SLOVENIA

© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh