Optimizaicija ure športa otrok in mladostnikov - SCH YA

Inštitut za kineziološke raziskaveMednarodni projekti

Nosilec projekta: Atletski sportski klub "ASK" Split
Trajanje projekta: 01.01.2017 - 31.12.2018
Program: Erasmus +

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poroča (http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf), da je gibalna in športna aktivnost (GŠA) osnova za izboljšanje fizičnega in mentalnega zdravja. Vendar, odkar GŠA izginja iz našega vsakdana, ima njeno pomanjkanje velik vpliv na ogromen delež prebivalstva. Ocenjujejo, da kot posledica gibalna neaktivnosti umre letno 1 milijon ljudi (in narašča) in WHO v nadaljevanju navaja, da gibalna neaktivnost postaja prvi dejavnik umrljivosti. Zmanjševanja gibalne neaktivnosti zmanjšuje tveganje za: srčnožilna obolenja, sladkorne bolezni tipa 2, nekatere oblike raka, živčnomišične bolezni in psihološke motnje. V nadaljevanju pa gre gibalni neaktivnosti pripisati tudi epidemiološko povečanje debelosti, ki predstavlja še večji problem svetovnemu zdravstvu. Dve tretjine odrasle populacije EU, nad 15 leti, ne dosega priporočenih minimalnih norm gibalne in športne aktivnosti. Med otroci in mladostniki pa je ta odstotek še manjši, kjer je eden poglavitnih dejavnikov doseganja socialni-ekonomski status družin in okolja (šole, občin, …). WHO v svoji Globalni strategiji prehrane, gibalne aktivnosti in zdravja (WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health) poudarja konsenzus, ki določa količino in intenzivnost GŠA za ohranjanje zdravja. Pri tem poudarjajo, da je za odraslo populacijo potrebno zbrati vsaj 30 minut dnevno vsaj srednje intenzivne GŠA, medtem ko se naj bi otroci v vsaj srednji intenzivnosti gibali najmanj 60 minut dnevno. Šolske ure Športa (Športne vzgoje) so pomemben del GŠA otrok, za doseganje vsaj minimalnih priporočil. Ostale so lahko: aktivni transport, organizirana oblika vadbe, vikendi, popoldnaske aktivnosti, itd. Vendar je kar nekaj študij pokazalo, da ure Športa ostajajo slabo izkoriščene za doseganje minimalnih priporočil. Saj naprimer, namestno 45 minutne izvedbe, se izvede zgolj 36 minut, od tega pa so otroci gibalno neaktivni kar 16 minut in le 9-13 minut v vsaj srednji intenzivnosti gibanja (Slovenija - Štemberger, 2005; Slovenija - Pušnik idr., 2014; Nizozemska - Slingerland idr., 2013; ZDA - UCLA, 2007). Zato so številne organizacije oblikovale priporočila, da naj bi otroci in mladostniki med uro športa dosegli več kot 50% (> 22,5 minut) vsaj srednje intenzivnosti GŠA (Center for disease Control - Healthy People, 2010; Institute for Kinesiology Research – Šimunič idr., 2015). Navkljub priporočilom se stanje na tem področju ne izboljšuje, kar potrjujejo številni eminentni znanstveniki, kot naprimer prof. dr. James F. Sallis (http://www.seenmagazine.us/articles/article-detail/articleid/259/where-does-physical-education-belong-in-our-schools/.aspx.aspx, April, 2016). Zato smo prijavili in uspešno pridobili mednarodni projekt ERASMUS+ (priloženo potrdilo za vodilnega partnerja ASK Split), ki povezuje 5 držav EU, ki bodo pomembno prispevale k temu raziskovalnemu in strokovnemu področju. Izdelali bomo 15 modelnih ur Športa za razvoj izbranih gibalnih spoosobnosti in spretnosti, ki bodo didaktično dovršene tako, da bodo obenem dosegale > 50% srednje in visoke intenzivne GŠA.


© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh