Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Inštitut za kineziološke raziskaveNacionalni projekti

Vodja projekta: prof. dr. Rado Pišot
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2021
Tip projekta: raziskovalni program


V raziskovalnem programu preučujemo probleme sodobne družbe, ki se z dneva v dan večajo. Splošno pomanjkanje gibalne/športne aktivnosti, staranje populacije, nastop degenerativnih procesov že v prvem življenjskem obdobju, sedeči življenjski slog, neustrezna prehrana, klimatski in ergonomski vplivi ter ekstremne obremenitve pri delu so le nekateri dejavniki, ki neposredno vplivajo na posameznikovo delovno uspešnost in učinkovitost ter posledično na njegovo doživljanje kakovosti življenja nasploh.

Na osnovi teoretičnih izhodišč, predhodnih študij, predvsem pa neposrednih raziskovalnih izkušenj in ugotovitev, smo uspeli ponuditi model gibalnega razvoja človeka, osnovanega na vlogi in pomenu gibalnih kompetenc v posameznih življenjskih obdobjih
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh