Spopad kultur

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.09.2012 - 31.08.2014
Program: Program Kultura 2007-2013


Stiki ter konflikti civilizacij bodo prikazani na podlagi opazovanj izbranih primerov - najdišč kot so Ptuj v Sloveniji, Osor na Hrvaškem, Ošanići v Bosni in Hercegovini ter Ohrid v Makedoniji. V okviru projekta bo pripravljenih več kot 5 razstav, izdanih 7 knjig ter organizirana dva simpozija. Arheološke najdbe, konteksti in kraji njihovih odkritij bodo uporabljeni kot sredstva za prikaz zgodovinskih procesov, ki so oblikovali kulturnozgodovinsko podobo jugovzhodne Evrope v prvem tisočletju pred našim štetjem.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh