South-Eastern European Pottery: Archaeology and Scientific Techniques

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: CNR-Institute for Science and Technology (Italija)
Trajanje projekta: 01.10.2006 - 30.09.2007
Program: Program Kultura 2000


Namen projekta SEE PAST je spodbujanje zavesti o skupni evropski kulturni dediščini na podlagi analiz in pomena neolitske keramike iz Italije, Slovenije in Romunije. Projekt predstavlja analize neolitske keramike s pomočjo modernih metod in sodobnega pristopa, ki vključuje eksperimentalno arheologijo in arheometrične tehnike. SEE PAST želi povezati preteklost in bodočnost ter promovirati kulturni dialog in izmenjavo znanja o skupni kulturi in zgodovini Evrope.

Rezultati projektnih aktivnosti so bili namenjeni splošni publiki, izobraževalnim inštitucijam in inštitucijam, ki delujejo na področju kulturne dediščine. Javnosti so bili predstavljeni preko razstavnih aktivnosti in spremljajočih publikacij.

 

Partnerji

  • Univerza na Primorskem, Znanstveno–raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja (SI)
  • "1 Decembrie 1918" University, Systemic Archeology Institute, Alba Iulia (RO)



© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh