RoofOfRock - Apnenec kot skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Geološki zavod Slovenije GeoZS
Trajanje projekta: 01.10.2012 - 30.09.2015
Program: IPA - Adriatic Programa čezmejnega sodelovanja 2007-2013


Ploščasti apnenec je značilen za dobršen del vzhodne jadranske obale. Pri prostorskem načrtovanju, urbanizaciji ter varovanju naravne in kulturne dediščine doslej nismo imeli smernic za trajnostno izkoriščanje in rabo tega kamna. Namen projekta je vzpostaviti skupno osnovo za trajnostno rabo, zaščito in promocijo uporabe ploščastih apnencev ter oblikovanje smernic za trajnostno upravljanje njihove uporabe kot skupne naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja.

To želimo doseči z analizo uporabe tega gradbenega kamna skozi zgodovino in s prepoznavanjem primerov dobre in slabe prakse, z določevanjem izvora uporabljanega gradiva, evidentiranjem naravnih nahajališč in analizo pogojev za njihovo trajnostno rabo ter z osveščanjem in izobraževanjem strokovne in širše javnosti.

Spletno stran projekta ROOFOFROCK




© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh