Arheološke raziskave na avtocesti - Zatak

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za DARS 0848-03/05

 

Zaščitna arheološka izkopavanja na trasi avtoceste pri Zataku pri Lendavi. Na najdišču so bile odkrite prazgodovinske latenske ostaline in srednjeveško naselje.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh