Arheološke raziskave na avtocesti - Zagonce

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2006 - 31.12.2006
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za DARS 0848-17/06

 

Zaščitna arheološka izkopavanja na trasi avtoceste med Renkovci in Turniščem. Na najdišču so bile odkrite arheološke ostaline iz bakrene dobe in rimskodobno grobišče.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh