Arheološke raziskave na obvoznici - Bertoki

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2005 - 31.12.2005
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za DARS 0848-05/05

 

Zaščitna arheološka izkopavanja zaradi posegov v prostor za potrebe izgradnje bodoče vpadnice v Luko Koper. Na najdišču so bili odkriti ostanki solin s pripadajočo infrastrukturo.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh