Arheološke raziskave Ribiški trg, Koper

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2011
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Asfin d.o.o.

 

Zaščitna arheološka izkopavanja zaradi novogradnje na Lokaciji Ribiški trg. Odkrite so bile srednjeveške in novoveške ostaline
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh