Arheološke raziskave cerkvica Sv. Katarine, Piran

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2009 - 31.12.2009
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Minoritski samostan RKC

 

Zaščitna arheološka izkopavanja zaradi obnove Cerkve Sv. Katarine v Piranu. Odkrite so bile srednjeveške in novoveške ostaline, ter pokopi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh