Arheološke raziskave na lokaciji Kreljeva 1, Koper

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2010 - 31.12.2010
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Univerza na Primorskem

 

Zaščitna arheološka izkopavanja zaradi obnove stavbe na Kreljevi 6 v Kopru. Odkrite so bile srednjeveške in novoveške ostaline, ter pokopi.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh