Arheološke raziskave na lokaciji Gregorčičeva 1, Izola

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 31.12.2012
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Univerza na Primorskem

 

Zaščitna arheološka izkopavanja zaradi gradbenih del – nadzor ob gradnji.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh