Arheološke raziskave - Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 5, Koper

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 01.12.2013
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Grafist d.o.o.

 

 

Arheološka raziskava na lokaciji Dijaškega doma Koper, na Cankarjevi ulici 5 v Kopru je bila izvedena zaradi predvidenih gradbenih posegov na parc. št. 169 k.o. 2605 Koper. Izvedena je bila predhodna arheološka raziskava v obliki testnih jarkov v skupni površini 20 m2 za ugotovitev vsebine in sestave arheološkega najdišča. Raziskava je bila izvedena v obliki ročnega izkopa do globine geološke osnove.

 
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh