Arheološke raziskave – Ankaran, Arheološko najdišče Bonifika – arheološka raziskava ob gradnji

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.10.2013 - 31.12.2013
Tip projekta: tržni projekt


IDS ZRS UP je opravil arheološko raziskavo ob gradnji oziroma ob izkopu plitke gradbene jame za izvedbo kasete za odlaganje morskega mulja iz poglabljanja vplovnega kanala v bazen 1 koprskega tovornega pristanišča. Izkop je obsegal približno 8,9 ha veliko območje na zahodnem delu parc. št. 799/29 k.o. Ankaran.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh