Arheološke raziskave - Koper - Ukmarjev trg

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.01.2007 - 31.12.2007
Tip projekta: tržni projekt


Naročnik: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije za Moena d.o.o.

 

Zaščitna arheološka izkopavanja pred gradbenimi posegi na prostoru novogradnje na Ukmarjevem trgu. Odkriti so bili ostanke srednjeveške arhitekture s sledmi gospodarskih aktivnosti na obravnavanem prostoru.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh