Varovanje kulturne dediščine v izrednih razmerah (M4-0228)

Vodja projekta:
Nosilec projekta: UP ZRS
Trajanje projekta: 01.08.2007 - 31.07.2009
Tip projekta: ciljni raziskovalni programi


Namen projekta je bila analiza obstoječega stanja dokumentiranja in praktične ter pravne zaščite predmetov in objektov kulturne dediščine v izrednih razmerah. Zraven izpostavljenosti okolju ter nestrokovnim posegom, predstavljajo predvsem izredne razmere – naravne nesreče ali oboroženi spopadi – največjo grožnjo kulturni dediščini. V preteklosti je bilo na področju današnje Republike Slovenije največ objektov in predmetov kulturne dediščine uničenih in odtujenih v vojnih razmerah. Zaradi neustreznih tehnik dokumentacije velikokrat ni bila mogoča obnovitev objektov oziroma ni bila možna sleditev ter povrnitev predmetov.

Temeljni cilj projekta je bila izdelava smernic za dokumentiranje in spremljanje stanja spomenikov premične in nepremične kulturne dediščine. V okviru projekta so bile opravljene analize vzorčnih primerov premične in nepremične kulturne dediščine pri katerih so bile preizkušene najnovejše tehnologije in znanstveni pristopi za zajemanje podatkov in dokumentiranje kulturne dediščine. Namen projekta je bila tudi izdelava smernic za pripravo strategije varovanja kulturne dediščine v primeru izrednih razmer. Poglavitni cilj projekta pa je bila izdelava učbenika in priročnika državljanske vzgoje, ki pojasnjujeta pomen kulturne dediščine za nacionalno identiteto, njeno vlogo v vključevanju v ekonomske procese ter navajata smernice za njeno prepoznavanje in varovanje v primeru izrednih razmer.

Največje poškodbe in uničenja kulturne dediščine so bila povzročene v izrednih razmerah povezanih z regionalnimi in nadregionalnimi konflikti v zadnjih dveh stoletjih. Poglavitna težava pri vzpostavitvi predhodnega stanja (rekonstrukciji in restavraciji) oziroma pri vzpostavitvi predhodnih lastniških razmerij, je bila pomanjkanje ustrezne dokumentacije predmetov in objektov kulturne dediščine. Za potrebe razumevanja uničenja in izgube v preteklosti je bilo potrebno pripraviti celosten pregled uničenj in odtujitev v zadnjem stoletju ter določiti procese in dejavnike, ki so v največji meri povzročili uničenje. Z analizo teh podatkov je bila možna izdelava elaborata, ki temelji na sodobnih pravnih normah o varovanju kulturne dediščine ter je podprt z analizo stanja varovanja in dokumentiranja kulturne dediščine v sedanjosti. Predstavlja osnove za smernice, ki bodo narekovale potrebe po dokumentiranju in varovanju kulturne dediščine.

Na podlagi analize stanja ter primerjave s praksami v drugih deželah srednje in zahodne Evrope je bilo mogoče predlagati prenose in razvijanje dobrih praks uporabe tehnologij za dokumentiranje predmetov in objektov kulturne dediščine. Vzorčne analize posameznih objektov pa bodo služile za preverbo in uporabo novih tehnologij in raziskovalnih metodologij za zajemanje podatkov in dokumentiranje kulturne dediščine.

V okviru projekta je bil pripravljeno pedagoško gradivo o varovanju dediščine v izrednih razmerah in knjiga Pravno varstvo dediščine avtorja dr. Savina Jogana.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh