Piceni in Evropa. Vloga prazgodovinske skupnosti pri oblikovanju evropske kulturne dediščine

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Friedrich–Schiller–Universität Jena (FSU Jena), Philosopische Fakultät, Institut für Ur–und Frühgeschichte (AT)
Trajanje projekta: 01.05.2006 - 28.02.2007
Program: Program Kultura 2000


Partnerji

  • Univerza na Primorskem, Znanstveno–raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja (SI),
  • Comune di Udine,
  • Civici musei e gallerie di storia ed arte,
  • Museo archaeologico (IT)

 

Projekt predstavlja sodelovanje med soorganizatorji iz Nemčije, Slovenije in Italije z namenom organizacije in postavitve razstave pomembnih arheoloških najdb iz železne dobe, ki izvirajo iz Italije in jih hrani Oddelek za prazgodovino Univerze v Jeni.
Cilj razstave in spremljajočega kataloga kot tudi kongresa in spremljajočega zbornika, je javna predstavitev ekonomskih odnosov v prazgodovini in oblikovanja družbenih elit ob vzhodnem Jadranu in Srednji Evropi skozi predstavitev luksuznih predmetov.
Rezultati projektnih aktivnosti ter spremljajočih publikacij naj bi povečali raven splošnega znanja in ustvarili zavest o skupni evropski kulturni dediščini ter o pomenu izmenjave znanja in sodelovanja med evropskimi inštitucijami.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh