Evropska dediščina rek

Nosilec projekta: National office of Cultural Heritage, Madžarska; Attila Toth
Trajanje projekta: 01.09.2004 - 01.04.2005
Program: Program Kultura 2000


Partnerji:

  • National office of Cultural Heritage,
  • Madžarska,
  • Ministère de la Culture (DRASSM st SRA Poitou-Charentes),
  • Francija.

 

V okviru slovenskega dela projekta sta izvedeni prvi kampanji intenzivnega podvodnega pregleda izbranih lokacij v strugi Ljubljanice pri Rakovi Jelši in Bevkah.
Projekt vključuje še raziskavi srednjeveškega pristaniškega prostora na reki Charente pri Taillebourgu v Franciji ter območja rimske utrdbe na donavskem limesu pri Kunszigetzu na Madžarskem.
© 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh