PArSJAd - Arheološki parki severnega Jadrana

Vodja projekta na UP ZRS:
Nosilec projekta: Regione Veneto
Trajanje projekta: 01.04.2010 - 31.03.2014
Program: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013


Lead partner - Dežela Veneto

UP ZRS – partner

 

Namen projekta je bila vzpostavitev mreže sodelovanja ter prenos dobrih praks in znanja na področju digitalizacije, katalogiziranja in didaktike arheološke dediščine. Omenjene aktivnosti služijo boljšemu prepoznavanju arheološke dediščine kot vrednote, ki jo je treba ne samo zaščititi in ohraniti, ampak tudi upoštevati kot vir trajnostnega razvoja in jo kot tako približati javnosti z inovativnimi orodji in predvsem v sklopu skupnih mrež, ki omogočajo močnejše vplive in integrirane strategije upravljanja tovrstne dediščine. Cilj projekta je torej vzpostavitev virtualnega arheološkega parka severnega Jadrana, ki zajema skupno arheološko osnovo tega področja. Pilotni projekti so pripomogli tudi nadgradnji posameznih nastajajočih arheoloških parkov na obravnavanem območju.

Povezava na spletno stran projekta: http://parsjad.regione.veneto.it/

 

Partnerske organizacije

  • Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna,
  • Comune di Bagnara di Romagna (RA),
  • Comune di Russi (RA),
  • Comune di Voghiera (FE),
  • Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali – Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione formazione e cultura,
  • Narodni Muzej Slovenije/National museum of Slovenia,
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije/Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia © 2014 Znanstveno-raziskovalno središče | Centro di ricerche scientifiche
Avtorji: Emigma
na vrh